ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/54

นักเรียนเข้าไปดู ได้ที่นี่ค่ะ  ตารางสอบปลายภาค 1/54

นักเรียนช่วยตรวจสอบด้วยค่ะ ถ้ามีอะไรผิดพลาด ขอให้แจ้งให้ครูรู้ด้วยจะได้แก้ไขก่อนวันสอบ

กำหนดปฎิบัติงาน ระหว่างนักเรียนปิดเทอม
สอบวันที่ 11 – 14 กรกฎาคม 2554กำหนดการสอบกลาง ภาคเรียนที่ 1/2554

สอบปลายภาค   วันที่ 19 -23  กันยายน 2554

 

9  กันยายน  2554 ส่งรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ ( มส. )  และ ร. ค้างส่งงาน
12  กันยายน  2554 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิสอบ (มส.)  และ ร. ค้างส่งงาน

นักเรียนรับคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ

12-14  กันยายน  2554 นักเรียนยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค  และ ร. ค้างส่งงาน
15  กันยายน  2554 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ
19-23  กันยายน 2554 สอบวัดผลปลายภาคเรียน
30 กันยายน 2554 ครูประจำวิชา  ส่งกระดาษคำตอบที่ตรวจเสร็จแล้ว ที่ผ่ายวิชาการ

ส่งผลการประเมิน จากโปรแกรม Bookmark  โดยส่ง ไฟล์  ข้อมูล และพิมพ์รายงานส่งด้วยกระดาษ ขนาด A4

ระหว่าง  วันที่

1 – 9 กันยายน

2554

จัดทำประกาศผลการเรียน หลักฐานการเรียน ลงโปรแกรม  Students’51 และนำผลการเรียนประกาศในเว็บไซค์  โดยมีคณะกรรมการ  ประกอบด้วย

1.  นางวันดี               ชูประจง                                ประธาน

2.  นายสมชัย             รัตนพันธ์                              กรรมการ

3.  นางประทุมพร        จันทร์ภักดี                            กรรมการ

4.  นางจริยา               จิตสำรวย                             กรรมการ

5.  นางสาวฤทัย           สุขเกษม                              กรรมการ

6.  นางสาวณัฐธิยาณ์    ปานสีใหม                             กรรมการ

7.  นางสาวสุคนธา       อินพฤกษา                            กรรมการ

8.  นายอัศวิน             จุลมูล                                  กรรมการ

9.   นางสาววันเพ็ญ      หัตถประดิษฐ์                        กรรมการและเลขานุการ

12  ตุลาคม 2554 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s