อัสลาม หรืออัสลามุ มีความหมายว่า “สันติ”

อัสลาม หรืออิสลาม มาจากรากศัพท์เดียวกัน คือ ซะลามุน ที่แปลว่าสันติ

อิสลามเป็นศาสนาแห่งสันติภาพ ด้วย อัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮูวะตะอาลา) ทรงเน้นเรื่องสันติ จึงทรงใช้ชื่อของศาสนา ว่า อิสลาม หมายถึง “สันติ”

แทนการเรียกชื่อตามศาสดาผู้ที่ประกาศศาสนาเหมือนศาสนาอื่นๆ นอกจากนั้น ก็ยังให้คนที่นับถือศาสนานี้ทักทายกัน

แทนที่จะถามว่าสบายดีไหม? ก็มีการกำหนดให้ทักทายด้วยคำที่มีความหมายว่าสันติ เพื่อให้สันติแก่กัน

ปรากฎในการสอนมารยาทในการพบปะกันของอิสลามดังนี้

เมื่อมุสลิมพบปะกันก็ให้กล่าวสลามซึ่งกันและกัน และให้สัมผัสมือกัน เพราะเป็นซุนนะฮ์(แนวทาง)ของท่าน

รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม(มูฮัมหมัด) ได้มีแบบอย่างไว้ ซึ่งควรปฏิบัติดังนี้

1.เมื่อพบปะกันให้ทักทายกัน ว่า อัสลามมุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุลลอฮิวะบะรอกาตุฮฺ หรือสลามกันสั้นๆว่า
อัสลามมุอะลัยกุม ความหมายก็คือว่า ขอสันติสุข ความเมตตาปรานี และความเป็นสิริมงคลจากพระองค์อัลลอฮฺจงมีแด่ท่าน

2.ผู้ถูกทักทายให้กล่าวตอบ วะอะลัยกุมมุสลามวะเราะหฺมะตุลลอฮิ วะบะรอกาตุฮฺ

หรือที่เรากล่าวกันสั้นๆว่า วะอะลัยกุมุสลาม ก็มีความหมายว่า ขอความสันติสุข ความเมตตาปรานี

และความเป็นสิริมงคลจากพระองค์อัลลอฮฺ จงมีแด่ท่าน เช่นกัน

3.เด็กควรกล่าวสลามแก่ผู้ใหญ่

4.คนเดินควรกล่าวสลามแก่คนนั่ง

5.ผู้ที่ขี่พาหนะควรกล่าวสลามแก่คนเดิน

6.คนจำนวนน้อยควรกล่าวสลามแก่คนจำนวนมาก

7.ควรกล่าวสลามเมื่อเข้าไปในที่ประชุม และเมื่อออกจากที่ประชุม

8.ไม่ควรกล่าวสลามแก่ผู้ที่ละหมาด หรือผู้ที่กำลังรับประทานอาหาร ผู้ที่อยู่ในห้องน้ำ

9.ในการสัมผัสมือ ให้ผู้ชายสัมผัสมือกับผู้ชาย และผู้หญิงสัมผัสมือกับผู้หญิง ขณะสัมผัสมือให้กล่าวว่า

อัลลอฮุมม่า ศ็อลลิอะลา มูฮัมหมัด ( โอ้อัลเลาะห์ ขอพระองค์ทรงประทานพรแด่ท่านนบีมูฮัมหมัด)
ไม่อนุญาตให้ผู้ชายและผู้หญิงสัมผัสมือกัน นอกจากจะเป็นญาติพี่น้องที่แต่งงานกันไม่ได้

10.ควรสัมผัสมือกันด้วยมือขวา

11. ไม่ควรรีบปล่อยมือ หรือดึงมือกลับจนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะดึงมือกลับ หรือปล่อยมือ

นี่คือมารยาทพื้นฐานในการทักทายกันของอิสลามค่ะ มีหลายท่านที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามแต่พอมีความรู้

ในเรื่องการทักทายกันของอิสลามได้กล่าวคำทักทาย ตามที่กล่าวมาแล้ว กับคนอิสลาม

ซึ่งนั่นเป็นการสร้างความอึดอัดให้กับคนอิสลามค่ะ เพราะ คำทักทายนี้เป็นข้อปฏิบัติ

ของคนอิสลามด้วยกันเท่านั่น แต่ก็มีข้ออนุญาตให้กล่าวคำทักทาย ว่า อัสสลามุอะลัยกะ หรือ อัสสลามุ อะลา มะนิตตะบะอัลฮุดา

สำหรับคนต่างศาสนาได้แต่คนที่ได้รับคำทักทายนี้ ไม่ต้อ่งตอบรับ

สำหรับความรู้ในข้อนี้ ก็เป็นสิ่งที่มองดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ก็คงมีประโยชน์สำหรับ เพื่อนชาวบล็อกบ้างนะคะ

อ้างอิง
ชมรมผู้บริหารมัสยิดเขตหนองจอก “คุ่มือมุอัลลัฟ (มุสลิมใหม่)” พิมพ์ ครั้งที่ 10 ธันวาคม 2549
ศอดีกีน อับดุลบารีย์ “100 ความรู้ ส่องทางธรรม ส่องทางชีวิต” พิมพ์ ครั่งที่ 4 กันยายน 2545

Advertisements

About krupenka

คณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s