m

สุราคืออะไร

สุรา มาจากคำว่า สุระ ที่แปลว่า กล้าหาญ คือคนที่ดื่มสุราแล้วจะมีความกล้าหาญกว่าปกติ ซึ่งความกล้าหาญนี้ก็คือความรู้สึกไม่กลัวอะไร แต่ถ้าไม่กลัวในสิ่งที่ควรกลัวก็จัดว่าเป็นความบ้า ซึ่งคนที่ดื่มสุราแล้วจะเป็นคนบ้าเสียมากกว่า เพราะจะไม่กลัวแม้จะทำสิ่งที่ชั่วหรือไม่ดีก็ตาม
สุรานั้นเมื่อดื่มเข้าไปแล้วแอลกอฮอล์ก็จะเข้าไปทำให้สมองมึนชา จึงทำให้ประสิทธิภาพกาทำงานของสมองลดลง คือคิดอะไรไม่ค่อยออก จำอะไรไม่ค่อยได้ จึงมักทำอะไรไปตามความรู้สึกที่กำลังเกิดอยู่เฉพาะหน้าโดยขาดความยั้งคิด หรือขาดสติไตร่ตรองว่าสิ่งที่ทำลงไปนั้นจะเกิดผลร้ายตามมาอย่างไรในภายหลัง นี่เองที่ทำให้คนดื่มสุรามักเกิดการทะเลาะวิวาทกันอยู่เสมอเพราะเมื่อดื่มสุราเข้าไปมากๆแล้วจะเกิดความรู้สึกไม่กลัวใคร ไม่กลัวอะไรทั้งสิ้น และยังทำให้เป็นคนหน้าด้านไม่อายใคร ซึ่งแม้การทำร้าบุคคลที่เคยรักกันมาก่อนก็สามารถทำได้โดยง่าย และแม้การที่มีคนติดโรคเอดส์มากมายก็มีสาเหตุมาจากการดื่มสุรานี้ด้วย

เมื่อแอลกอฮอล์เข้าไปในสมองมากๆ ก็จะทำให้การควบคุมร่างกายผิดปกติ เช่นเดินไม่ตรงทาง การควบคุมมือและเท้าผิดปกติ สายตาก็ทำงานได้ไม่ดี ยิ่งถ้าไปขับขี่ยานพาหนะก็จะทำให้ไม่สามารถควบคุมยานพาหนะได้ดี จึงมักเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ซึ่งก็นำมาซึ่งความสูญเสียได้มากมายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น
แอลกอฮอล์นั้นเมื่อเข้าไปสู่สมองมากๆและบ่อยๆก็ย่อมที่จะทำให้เนื้อสมองเกิดความเสียหาย คือมันจะทำลายประสิทธิภาพของเนื้อสมอง ทำให้เกิดความจำไม่ดี และคิดอะไรไม่ค่อยออก รวมทั้งเมื่อตับต้องทำงานหนักเพื่อกำจัดแอลกอฮอล์ออกจากร่างกายอยู่บ่อยๆ มันก็ย่อมที่จะเสื่อมประสิทธิภาพลง แล้วมันก็จะทำให้ร่างกายเกิดเจ็บป่วยหรือเกิดโรคต่างๆขึ้นมาได้โดยง่าย

สาเหตุที่ทำให้คนดื่มสุรา

 1. 1.              เกิดจากความเครียด  คือสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต เช่น ปัญหาการเงิน ปัญหาการงาน ปัญหาครอบครัว ปัญหาการเรียน ปัญหาสุขภาพ ปัญหามลพิษ ปัญหารถติด ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาฝนแล้ง ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคล ฯลฯ ปัญหาเหล่านี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้คนเราเกิดความเครียดขึ้นมาได้
 2. 2.              มีงานสังสรรค์ในหมู่เพื่อนฝูง    เช่น งานวันเกิด  งานเลี้ยงรุ่น  งานแต่ง   เป็นต้น ซึ่งเมื่อได้พบปะกับเพื่อนๆกันแล้วก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของสุรา
 3. 3.              ตามเพื่อนฝูง  อยากลอง   เห็นเพื่อนทำอะไรก็ทำตามเพื่อน  บางคนต้องการเป็นที่ยอมรับของบรรดาเพื่อนๆ
 4. 4.              การติดในความสุขที่ได้ดื่ม คือบางคนนั้นกินสุราได้ทุกวัน และขาดไม่ได้เพราะเป็นโรคติดสุรา
 5. 5.              เลิกคบเพื่อนคนที่ดื่มสุรา  เมื่อเพื่อนดื่มสุราเพื่อนก็ต้องชวนเราดื่มด้วย ซึ่งบางคนปฏิเสธไม่ได้ก็ตต้องดื่มกับเพื่อนด้วย

ปัจจัยที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคและอุบัติเหตุในการดื่มสุรา

 

1. กลุ่มโรคทางระบบประสาท (Unipolar major depression), (Epilepsy), (Alcohol-use disorders)

1. โรคเวนิคเค ; ความจำเสื่อมอย่างมาก สติสัมปชัญญะสับสน(Wernike Syndrome)

2. โรคคอร์ซาคอฟท์ ; ความจำเสื่อมไม่รู้จักเวลา สถานที่ บุคคล และพูดไม่จริงอันเนื่องมาจากการดื่มสุรา (Korsakoff’s Syndrome )

3. โรควิกลจริต (Alcoholic dementia )

4. โรคหงุดหงิด ฉุนเฉียวง่าย เสียการควบคุมด้านอารมณ์(Neonatal irritability)

5. การเจริญเติบโตและพัฒนาการช้า (Retarded growth and development)

6. โรคนอนไม่หลับ (Insomnia)

7. ความกังวล กลุ้มใจ เป็นทุกข์ , ความตกต่ำ(Anxiety, depression)

8. กระบวนการการรับรู้ ความเข้าใจ บกพร่อง / ขาดสติ(Cognitive deficits)

9. ความกังวลใจกับการดื่ม (Worry about drinking)

10. โรคบุคลิกภาพแปรปรวนแบบหวาดระแวงเพราะพิษสุรา (Alcoholic paranoid)

11. โรคจิตหลอน / ประสาทหลอน (Alcoholic halluciosis)

12. โรคคลั่งเพ้อ เกิดจากโรคพิษสุราเรื้อรัง(Toxic psychosi or Delirium tremens)

13. โรคสมองพิการ ,การทำหน้าที่ของสมองผิดปกติส่งผลถึงการทำงานของอวัยวะภายในร่างกาย (Ataxia due to cerebella dysfunction)

14. โรคความจำเสื่อม

15. กล้ามเนื้อส่วนปลายแขน ขา อ่อนแรง / ปลายประสาทพิการ (Alcoholic Peripheral myopathy)

16. โรคจิตจากสุรา (Alcoholic psychosis)

17. โรคประสาทเสื่อมจากสุรา(Alcoholpolyneuropathy)

18. โรคซึมเศร้า (Depression)

19. โรคลมชัก (Epilepsy)

20. โรคระแวงเพราะสุรา (Alcoholic paranoia)

2. กลุ่มโรคมะเร็งอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่นในระบบทางเดินอาหารส่วนบน ทรวงอก ตับ

1. มะเร็งในปากและช่องปาก(Oropharyngeal cancer)

2. มะเร็งหลอดอาหาร (Oesophageal cancer)

3. มะเร็งลำไส้ใหญ่ (Colon and rectum cancer)

4. มะเร็งกระเพาะอาหาร (Stomach cancer)

5. มะเร็งตับ ( Liver cancer)

6. มะเร็งเต้านมในผู้หญิง (Female breast cancer)

7. มะเร็งรังไข่ (Ovarian cancer)

3. กลุ่มโรคเรื้อรังอื่นๆ

1. โรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน (Pancreatitis / Acute )

2. โรคเบาหวาน (เกิดจากตับอ่อนอักเสบ)

3. โรคตับอักเสบ (Fatty liver Hepatitis)

4. โรคตับแข็งจากสุรา (Alcohol liver cirrhosis )

5. โรคตับอ่อนอักเสบแบบเฉียบพลัน และ แบบเรื้อรัง (Acute and chronic pancreatic)

6. โรคกระเพาะอาหารอักเสบหรือโรคกระเพาะอักเสบจากสุรา(Alcohol gastritis)

7. แผลในกระเพาะอาหารเกิดจากน้ำย่อย (Peptic ulcers)

8. โรคต่อมหมวกไต (Pituitary)

9. โรคเกาต์(Gout)

10. โรคพิษสุราเรื้อรัง

4. กลุ่มโรคหลอดเลือดและหัวใจ

 

1. ความผิดปกติของกล้ามเนื้อหรือเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจหรือโรคกล้ามเนื้อหัวใจเสื่อมจากสุรา (Cardio myopathy)

2. หัวใจทำงานบกพร่อง,โรคหัวใจ (Cardio vascular defects)

3. ความดันโลหิตสูง (Hypertension with hyperlipidemia)

4. โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ (กามตายด้าน)( Impotent)

5. สมองส่วนนอกลีบฝ่อ

6. อาการระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงเกิน (Excess blood alcohol)

7. โรคหัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอ (Cardiac arrhythmias)

8. โรคหัวใจล้มเหลว (Heart failure)

5. อุบัติเหตุและการบาดเจ็บโดยไม่ได้ตั้งใจ (Unintentional injuries)

1. ปัญหาด้านกฎหมาย / ความสามารถในการขับขี่ลดลง / ความสูญเสียจากการขับรถ Legal problems (Impaired driving)

2. การหกล้มและจมน้ำ

3. การตายจากการฆาตกรรม

4. กลุ่มผลกระทบต่อสุขภาพแบบฉับพลัน ( Accidental injury)

5. การถูกสารพิษ (Poison)

6. การฆ่าตัวตาย (Suicide)

7. ความรุนแรงและการทำร้าย (Interpersonal violence and assaults)

โรคทางตรงและโรคทางอ้อมอื่นๆ

1. โรคแพ้พิษสุรา / อาการเมาเหล้า (Pathologic intoxication หรือ alcohol intoxication)

2. ทำให้ยากจนลง (Poor coordination)

3. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (เกิดจากการขาดสติเพราะดื่มสุรา) เช่นโรคเอดส์ กามโรค

4. โรคผิวหนัง

5. จิตใจเฉื่อยชา (Mild to moderate mental retardation )

6. ขาดความปลอคภัยในครอบครัว การทำงาน และปัญหาสังคม (Family discord work and social problems )

7. ความต้านทานต่อแอลกอฮอล์มากขึ้น( Increased tolerance to alcohol )

8. ปัสสาวะมากผิดปกติ (Hyperuricemia)

9. ความบกพร่องของความตึงกล้ามเนื้อ (Hypotonia)

10. โรคไมโครเซฟาลี เป็นอาการกะโหลกศรีษะและสมองเล็กกว่าปกติ ผู้ป่วยอาจมีอาการพิการ อื่นๆเช่น ไมโครไจเรีย (Microcephaly)

11. เด็กจะอยู่ไม่นิ่งและทำให้มีพฤติกรรมแสดงออกที่โรงเรียนไปในทางที่ไม่เหมาะสม (Chilhoodhyperactivity and impaired school performance)

12. โรคกระดูดสันหลังพรุน

13. โรคปอดบวม

14. โรคติดสุรา (Alcohol -dependence syndrome)

15. โรคใช้สุราเกินขนาด (Alcohol abuse)

16. อาการเอทธานอลเป็นพิษ(Ethanol and Methanol toxicity)

17. โรคเลือดออกในสมอง (Haemorrhagic stroke)

18. โรคความดันโลหิตสูง(Hypertension)

19. กลุ่มโรคความผิดปกติของเด็กในครรภ์ที่มารดาดื่มแอลกอฮอล์(Fetal Alcohol Spectrum Syndrome)

ผลต่อทารกจากกการดื่มสุราของมารดา

1. ทารกมีน้ำหนักตัวแรกคลอดน้อย (Fetal alcohol syndrome)

2. ปากแหว่งเพดานโหว่ (Craniofacial abnormality)

3. ดวงตาและกรามมีขนาดเล็ก

4. สมองเล็กกว่าปกติ

5. หัวใจผิดปกติแต่กำเนิด

6. แขน-ขาเจริญเติบโตผิดปกติ

7. ความสามารถในการดูน้อยกว่าทารกปกติ

8. ร้องกวนโยเยง่าย

9. รูปร่างแคระแกรน

10. นอนหลับยาก

11. ระดับสติปัญญาต่ำกว่าปกติ

และปัจจัยที่เกิดจากการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุที่เกิดจากการพาหนะ เป็นต้น

Advertisements

About krupenka

คณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิด

9 responses »

 1. oldtemple says:

  ไม่ดื่ม ไม่ขับ แต่อ่านแล้วก็ได้ความรู้เยอะเลยค่ะ

 2. zheni. says:

  ขอบคุณสำหรับความรู้จากข้อมูดีๆค่ะ

 3. pppp says:

  ขอบคุณค่ะ ได้ความรู้เยอะเลย

  • pppp says:

   เนื้อหานี้สอนอะไรหลายๆๆอย่างกับคนที่ดื่ม ได้ความรู้มากมายเลยค่ะ

 4. suthanon says:

  ข้อคิดที่แสดงข้างต้นเป็นข้อคิดที่ช่วยเตือนสติของคนหลายคนให้ปฏิบัติตามก็ได้ ไม่ดื่ม ไม่ขับ ปลอดภัยทั้งตัวเองและผู้อื่นครับ

 5. Lattee says:

  ได้ความรู้ขึ้นตั้งเยอะเลย เนื้อหาก็ละเอียดจ้า

 6. Smile says:

  เนื้อหาดีค่ะ ทำให้รู้เรื่องของสุราได้เยอะ !! ^^’

 7. Memo อิอิ says:

  เนื้อหา น่าสนใจดีค่ะ เข้าใจง่าย ^^

 8. เนื้อหาน่าสนใจดีครับ อ่านแล้วได้ความรู้มากก : )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s