กราฟฟ_ก

 

 

สถานการณ์ปัจจุบัน

ในปัจจุบันปัญหาเด็กถูกทอด ทิ้งและเด็กกำพร้านับว่าเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่ สุดเนื่องจากในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทพบว่าสถานสงเคราะห์ได้รับเด็กที่ถูกทอดทิ้งเข้ามาเลี้ยง เฉลี่ยแล้ว 44-45 คนต่อเดือน โดย 80% ถูกส่งตัวจากโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดในภาคกลาง อีก 20% รับตัวมาจากตำรวจหรือกลุ่มที่พ่อแม่ทิ้งไว้กับคนรับจ้างและสถานที่สาธารณะอื่นๆ ทั้งนี้จากการสืบค้นพบว่าเด็กที่ถูกทอดทิ้งในปัจจุบันเกิดจากแม่ที่เป็นวัยรุ่นวัยเรียนเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะนักศึกษาที่ยังเรียนไม่จบ สาวโรงงานที่ไม่สามารถเลี้ยงลูกได้ และกลุ่มวัยรุ่นที่ติดยาเสพติด

สาเหตุของปัญหา

–                   ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการมีบุตร

–                   ปัญหาครอบครัว

–                   ครอบครัวมีฐานะยากจนเกินกว่าที่จะดูแลเด็ก

–                   การตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์

–                   เด็กมีความบกพร่องหรือพิการ

 

ผลกระทบของปัญหา

–                   เด็กจะเกิดปัญหาการไม่เห็นค่าของตนเอง

–                   นำมาซึ่งปัญหาการใช้แรงงานเด็กอย่างไม่เป็นธรรมและผิดกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

–                   เด็กไม่สามารถเข้าถึงบริการของรัฐและสิทธิที่ควรได้รับ

ผลกระทบต่อสังคม

  1. สถิติ เด็กและเยาวชนทำผิดสูงขึ้น จากรายงานคดีเกี่ยวกับเด็กที่ถูกจับเข้าสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พบว่า ความผิดฐานลักทรัพย์ ทำร้ายร่างกาย ข่มขืนกระทำชำเรา (ซ่องโจร และยาเสพติด เป็นฐานความผิดที่มีสถิติสูงสุด จากที่เด็กเคยตกเป็นเหยื่ออันเนื่องมาจากปัญหาการทอดทิ้งเด็ก
  2. ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งเป็นปัญหาที่สร้างภาระให้กับสังคมที่จะต้องดูแล โดยเฉพาะหน่วยที่เข้ามามีบทบาทการรับดูแลเด็กที่ถูกทอดทิ้ง
  3. สังคมเกิดความไม่เป็นระเบียบจากปัญหาที่เกิดขึ้นหากไม่มีการดูแลและแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

-lis� � e0 � ’>-                   เด็กมีความบกพร่องหรือพิการ

 

 

ผลกระทบของปัญหา

–                   เด็กจะเกิดปัญหาการไม่เห็นค่าของตนเอง

–                   นำมาซึ่งปัญหาการใช้แรงงานเด็กอย่างไม่เป็นธรรมและผิดกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

–                   เด็กไม่สามารถเข้าถึงบริการของรัฐและสิทธิที่ควรได้รับ

การป้องกันและแก้ไขปัญหา

–                   ควร ให้ความรู้ความเข้าใจแก่เด็กและเยาวชนรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ต้องการจะมีบุตร

–                   ส่งเสริมให้มีการจัดโครงการกิจกรรมเกี่ยวกับครอบครัว

–                   มีการจักการฟื้นฟูสภาพครอบครัว การเข้าไปให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่อยู่ในภาวะวิกฤติ เพื่อช่วยแก้ปัญหา

–                   กรณี เด็กถูกทอดทิ้งควรจัดหาสถานที่หรือครอบครัวใหม่หรือผู้อุปการะเด็กตามความ เหมาะสม

–                   รัฐบาล ในฐานะผู้บริหารประเทศจะต้องแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ เพื่อให้ผู้ที่มีฐานะยากจนสามารถอยู่ได้ตามอัตภาพไม่ต้องดิ้นรนเช่นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะเครียดภายในครอบครัวและเสี่ยงต่อความรุนแรงในครอบครัว

�> @��0 � �ะสิทธิที่ควรได้รับ

 

สรุป ได้ว่าการขาดความรักความอบอุ่นจาก               สถาบันครอบครัวยังถือเป็นปัญหาลำดับแรกที่ ต้องให้ความสำคัญ และในอนาคตสถานการณ์เด็กถูกทอดทิ้งจะรุนแรงขึ้นอย่างแน่นอน หากเด็กที่ถูกทอดทิ้งเหล่านี้เติบโตขึ้นจากการได้รับความรักอย่างฉาบฉวยโดย ไม่รู้จักรากฐานของความรักที่แท้จริง เด็ก จึงต้องตกอยู่ในสภาพของเด็กกำพร้า ได้รับการเลี้ยงดูแบบตามมีตามเกิดและต้องอยู่ในสถานสงเคราะห์อย่างถาวร

ve;1� dx�u X�j n style=’left:0px;position:absolute;left:-26px;top:-15px;width:333px;height:672px’>สถานการณ์ปัจจุบัน

 

ในปัจจุบันปัญหาเด็กถูกทอด ทิ้งและเด็กกำพร้านับว่าเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่ สุดเนื่องจากในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทพบว่าสถานสงเคราะห์ได้รับเด็กที่ถูกทอดทิ้งเข้ามาเลี้ยง เฉลี่ยแล้ว 44-45 คนต่อเดือน โดย 80% ถูกส่งตัวจากโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดในภาคกลาง อีก 20% รับตัวมาจากตำรวจหรือกลุ่มที่พ่อแม่ทิ้งไว้กับคนรับจ้างและสถานที่สาธารณะอื่นๆ ทั้งนี้จากการสืบค้นพบว่าเด็กที่ถูกทอดทิ้งในปัจจุบันเกิดจากแม่ที่เป็นวัยรุ่นวัยเรียนเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะนักศึกษาที่ยังเรียนไม่จบ สาวโรงงานที่ไม่สามารถเลี้ยงลูกได้ และกลุ่มวัยรุ่นที่ติดยาเสพติด

จัดทำโดย

                 นางสาวบุบผา  จิตรภักดี

                 นางสาวศศิวิมล  สิงโหพล

                 นางสาวสุกัญญา  ทิพงษ์

                 นางสาวสุปราณี  ศรีหากันยา

                 นางสาวอมิตา  บุญวงศ์

             นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

 

      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

Advertisements

About krupenka

คณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิด

One response »

  1. เนื้อหาดีมากค่ะตรงกับชีวิตเโ็กในปัจจุบันที่ถูกทอดทิ้งจึงขาดความรักความอบอุ่นจากพ่อเเม่ กราฟฟิคก็สวย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s